Mar. 24th, 2012

ravenstormc: (frng)
собственно сабж :) проводится [livejournal.com profile] gipsylilya


Дзесьці бяжыць кібітка,
У пыле - сляды ад колаў.
Дзесьці пяюць цыгане,
Песьня ляціць над полем.

Песьня заве ў дарогу,
Бегчы ўслед кібітцы,
Вечарам ля кастрышча
Гарачым вуголлям маліцца.

Кінуць бы серп свой долу,
Косы пусціць на спіну:
Хай бы і мяне скралі,
Быццам бы тую кабылу.

***************************

Где-то бежит кибитка,
В пыли следы остаются.
Где-то поют цыгане,
Песни над полем вьются.

песни зовут в дорогу,
Бежать по следу кибитки,
Вечером, на привале,
Читать над костром молитвы.

Бросить бы серп свой оземь,
Косу откинуть на спину,
Украли б, небось, красавицу,
Куда там какой-то кобыле!

Profile

ravenstormc: (Default)
ravenstormc

December 2013

S M T W T F S
1234567
89 1011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 03:01 pm
Powered by Dreamwidth Studios